SOFTWARE
 
 
Microsoft MS-DOS 6
Sistema Operativo MS-DOS 6, 4 diskettes
Actualización en 3 discos a MS-DOS 6.22
Windows 1.01
Windows 1.01, 1 disco
 
Windows 3.1
Windows 3.1, 6 diskettes
Windows 3.1, otra edición en 7 diskettes
 
Windows NT 4.0
Discos Instalación Windows 4.0, 3 diskettes    
 
 
IBM DOS 3.30
Disco arranque Sistema Operativo IBM DOS 3.30, 1 diskette